JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
MZDY
 
PERSONALISTIKA
 
DANE
 
 
KONTAKT
 
     Činnosti v oblasti daní :

     - daňové priznanie FO a PO, daňové priznanie zo závislej činnosti, vyhotovenie príslušných výkazov aj s prílohami
     - daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty - DPH, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
     - daňová registrácia - prihláška FO a PO
     - daňové mesačné prehľady o dani zo závislej činnosti, ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
     - daňové poradenstvo pri výpočte daňovej povinnosti a zákonné možnosti úpravy základu dane
© 2017 Ing. Adam Čačaný & Mgr. Rudomíra Čačaná, BRATISLAVA