JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
MZDY
 
PERSONALISTIKA
 
DANE
 
 
KONTAKT
 
     Spracovanie jednoduchého účtovníctva :

     - vedenie peňažného denníka - pokladňa, banka
     - prijaté a vydané faktúry
     - kniha hmotného a nehmotného majetku
     - účtovná uzávierka, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
     - daňové priznanie
© 2017 Ing. Adam Čačaný & Mgr. Rudomíra Čačaná, BRATISLAVA