JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
MZDY
 
PERSONALISTIKA
 
DANE
 
 
KONTAKT
 
     Spracovanie miezd :

     - mesačné spracovanie miezd na základe podkladov, výstupy - výplatná listina, výplatné pásky, sumarizácie
     - výkazy do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, podklady pre úhrady miezd, odvodov a daní
     - evidencia dochádzky, výpočet PN, evidencia stravného, evidencia sociálneho fondu, daňového bonusu
     - evidencia listov dôchodkového zabezpečenia
     - ročné zúčtovanie preddavkov daní a zdravotného poistenia
© 2017 Ing. Adam Čačaný & Mgr. Rudomíra Čačaná, BRATISLAVA