JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
MZDY
 
PERSONALISTIKA
 
DANE
 
 
KONTAKT
 
     Činnosti v oblasti personalistiky :

     - pracovná zmluva a dohody, platový výmer, hmotná zodpovednosť, vyhlásenie k dani, školenie BOZP
     - prihláška do sociálnej a zdravotnej poisťovne, prerušenia a zmeny v evidencii
     - evidencia dovolenky, rodinných príslušníkov - pre účely priznania daňového bonusu
     - ukončenie pracovného pomeru, výpoveď, odhlášky, zápočet rokov, potvrdenie o zdaniteľnej mzde
     - rôzne potvrdenia pre zamestnanca na úradné účely - súd, pôžička, úver
© 2017 Ing. Adam Čačaný & Mgr. Rudomíra Čačaná, BRATISLAVA