JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 
MZDY
 
PERSONALISTIKA
 
DANE
 
 
KONTAKT
 
     Spracovanie podvojného účtovníctva :

     - vedenie hlavnej knihy účtov - pokladňa, banka
     - prijaté a vydané faktúry
     - kniha hmotného a nehmotného majetku
     - účtovná uzávierka, súvaha, výkaz ziskov a strát
     - daňové priznanie
© 2017 Ing. Adam Čačaný & Mgr. Rudomíra Čačaná, BRATISLAVA